"Максимов-2006" EООД е създадена през 2006 г. и нейната основна дейност е добив и преработка на облицовъчен камък - гнайс. Гнайсът е често срещан и широко разпространен вид скала, отнасяща се към метаморфните скали с висока степен на регионален метаморфизъм.
Гнайсовите плочи са естествен и екологично чист продукт. Те са извлечени от собствени кариери на фирмата на голяма дълбочина. Някои от техните характеристики са естествена грапавост, нехлъзгаща се повърхност, здравина, устойчивост на атмосферни влияния и температурни промени. Тези характеристики ги правят едни от най-предпочитаните от всички естествени камъни.

Плочите гнайс, който ние добиваме, са в красиви естествени цветове. Цветът на скалите се определя от минералите, които съдържат. Плочите се предлагат в естествената им форма, както и оформени по размер.

Гнайсът на "Максимов-2006" EООД е символ на издръжливост, надеждност и дълготрайност!

"Maximov-2006" LTD was established in 2006 and its core business activity is extraction and processing of gneiss-slate (quartzite). This is a common and widely distributed type of rock formed by high-grade regional metamorphic processes.
Gneiss slabs are natural and environmentally friendly stone products. They are extracted in company’s own quarries at great depth. Some of their features are rugged, non-slippery surface, big strength, resistance to weather conditions and temperature changes. These characteristics make them the most commonly preferred of all natural stones.

The Gneiss slabs, which we extract, are in beautiful natural colors. The color of gneiss is determined by the minerals contained. Slabs are offered in their natural shape - polygonal (not cut), as well as cut in regular and square shapes.

The gneiss of "Maximov-2006" LTD is a symbol of toughness, reliability and durability!

 

BGtop